Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.03.2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych - jeżeli procedury medyczne tego wymagają, w jednostce ochrony zdrowia w pracowniach rentgenowskich zatrudnia się pielęgniarki posiadające umiejętności w zakresie procedur zabiegowych, a także w zakresie obsługi strzykawek automatycznych. Procedury medyczne wymagają obecności pielęgniarki przy planowych badaniach. W naszym szpitalu jest zatrudniona w pracowni rtg pielęgniarka do podawania kontrastu.

Po godz. 15:00, gdy zajdzie nagła potrzeba poddania pacjenta np. z SOR badaniu tomografu komputerowego z użyciem kontrastu, która pielęgniarka ma go podać?

Czy może to być pielęgniarka z SOR-u, z oddziału szpitalnego np. interny, a może z Pracowni Hemodynamiki?

Czy te pielęgniarki muszą mieć dozymetry oraz posiadać przeszkolenie z ochrony radiologicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?