Kto może pełnić rolę opiekuna w sytuacji kiedy dziecko ubiega się o kartę rowerową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zapisie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) – dalej u.k.p., w rozdziale 7 art. 65 ust. 2 ustawodawca określił, że sprawdzian umiejętności odbywa się w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

Proszę o wyjaśnienie kto może pełnić rolę opiekuna?

Czy musi to być opiekun prawny, czy też opiekun w sensie dorosłej siostry lub brata?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access