Kto może dysponować środkami z funduszu sołeckiego? - OpenLEX

Kto może dysponować środkami z funduszu sołeckiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Czy zatem można wykonywać zadania, o których mowa wyżej na podstawie umowy zlecenia? Czy np. można na podstawie umowy zlecenia - zlecić wykonanie wiaty dla sołectwa ? Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia na wykonywanie zadań gminy? Jeżeli tak, to na wykonanie jakich czynności, a jeżeli nie to dlaczego?

Mowa jest o wykonywaniu zadań ażeby nie stracić zwrotu części refundowanej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX