Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikowi, który przeszedł na emeryturę podczas pracy w agencji pracy tymczasowej należy się odprawa emerytalna od agencji pracy, czy od firmy użytkownika, w której pracownik pracował na zlecenie agencji pracy tymczasowej?

Pracownik po otrzymaniu emerytury ponownie zatrudnił się w ww. agencji pracy tymczasowej. Pomiędzy umowami pracy w agencji nie ma przerwy tj. pracownik rozwiązał umowę w związku z przejściem na emeryturę, a następnego dnia ponownie się zatrudnił w agencji, o odprawę emerytalną wystąpił po upływie 10 miesięcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?