Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina ustanowiła na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz naliczono opłatę roczną z tego tytułu. Następnie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy użytkownikami wieczystymi a Skarbem Państwa - reprezentowanym przez prokuratora okręgowego przedmiotowe użytkowanie wieczyste zostało zbyte na rzecz Skarbu Państwa. Następnie w drodze decyzji administracyjnej starosta przekazał trwały zarząd tej nieruchomości pomiędzy jednostkami. Ustanowił trwały zarząd na czas nieokreślony na rzecz prokuratury okręgowej z przeznaczeniem na potrzeby prokuratury rejonowej.

Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłat rocznych należnych z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację