Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1.1 Firma X produkuje SEE (na zlecenie jednostek sprzedażowych) pod swoją marką i sprzedaje go jednostkom sprzedażowym mających siedzibę w kraju. Jednostki te sprzedają SEE na terytorium PL jak również na całym świecie. Wprowadzającym na terytorium Polski jest Firma X (w zakresie sprzętu wprowadzonego w kraju, który wyprodukowała i który sprzedaje tym jednostkom pod swoją marką). Rozumiem, że analogicznie w zakresie sprzętu sprzedawanego przez w/w jednostki sprzedażowe na terytorium innych krajów, Wprowadzającym na te rynki jest dane jednostka sprzedażowa? 1.2 Co jeśli dana jednostka sprzedażowa mająca swoją siedzibę za granicą sprzeda SEE na terytorium Polski? Czy to ona dalej jest wprowadzającym (SEE zawiera oznaczenie Firmy X?

Sprzedaż pomiędzy Firmą X a daną Zagraniczną jednostką Sprzedażową występuje (jak we wszystkich podanych przypadkach) na podstawie elektronicznego środka sprzedaży, ale fizycznie SEE nie opuści kraju i podnajętym transportem zostanie odebrany od Firmy X do finalnego klienta.

2.1 Firma X produkuje sprzęt pod marką innej firmy (na zlecenie jednostek sprzedażowych) i sprzedaje go jednostek sprzedażowych mających siedzibę w kraju jak i zagranicą. Czy wprowadzającym w Polsce jest dana jednostka sprzedażowa, czy odpowiada właściciel marki (nie ma wyznaczonego autoryzowanego przedstawicielstwa, firma ma siedzibę poza terytorium kraju), a może Firma X (produkująca na zlecenie, choć nie pod swoją marką)?

2.2 Analogicznie, kto jest Wprowadzającym, jeśli sprzedażą SEE na rynkach zagranicznych zajmują jednostki sprzedażowe, w krajach w których zakładam właściciel marki (na zlecenie którego jednostki zlecają dalej wyprodukowanie tego sprzętu Firmie X) również nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?