Kto jest właściwy do wydania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowiącą własność Skarbu Państwa na... - OpenLEX

Kto jest właściwy do wydania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowiącą własność Skarbu Państwa na działkę, która podlega komunalizacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest właściwy do wydania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowiącą własność Skarbu Państwa na działkę, która podlega komunalizacji?

Wniosek/decyzja o komunalizacji nie została wydana - może to zająć dłuższy czas.

Czy starosta może wydać zgodę na dysponowanie nieruchomością w takim przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?