Kto jest właściwy do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest właściwy do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Wpłynął wniosek do naszego OPS o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjenta przyjętego przez szpital w trybie nagłym. Szpital wysłał wniosek o potwierdzenie prawa do OPS właściwego miejscowo ze względu na szpital - gmina A.

Następnie OPS gminy A przesłał wniosek zgodnie z właściwością do naszego OPS - gmina B, ponieważ przez rodzinę pacjent został umieszczony w prywatnym domu opieki, który znajduje się na terenie naszej gminy. Osoba wymaga całodobowej opieki.

Jak czytamy w przekazanych dokumentach, miejsce zamieszkania osoby jest w zupełnie innej gminie – C, gdzie zamieszkiwał przed pobytem w szpitalu oraz domu opieki i tam jest zameldowany i tam jest jego centrum życia, co potwierdził również w trakcie wywiadu środowiskowego.

Która gmina jest właściwa do wydania decyzji potwierdzającej, czy ta, w której zamieszkiwał przed umieszczeniem w prywatnym domu opieki i należy przesłać całą dokumentację na podstawie art. 65 par. 1 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX