Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2007 roku skierował do Domu Pomocy Społecznej B.Ł., urodzoną 1995 r. na wniosek matki do DPS dla dzieci w L. bezterminowo.

W trakcie pobytu w miejscowości L., B.Ł. po osiągnięciu pełnoletności została ubezwłasnowolnia i wyznaczono dla niej opiekuna prawnego w miejscu pobytu. Opiekun prawny uzyskała zgodę Sądu na przeniesienie B.Ł. do DPS w L.P. dla osób dorosłych, następnie wniosła do PCPR w K. wniosek o przeniesienie podopiecznej. PCPR w K. przesłał wniosek opiekuna i dokumenty do MGOPS w J.

Z uwagi na fakt ubezwłasnowolnienia, pobyt opiekuna prawnego w L. MGOPS uznał się za niewłaściwy do załatwienia sprawy i przesłał dokumenty do GOPS w N. jako organu właściwego miejscowo do załatwienia sprawy o przeniesienie do DPS w L.P.

Wójt Gminy N. zwrócił się do NSA o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Burmistrzem J. i Starostą Powiatu w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B.Ł. w sprawie umieszczenia w DPS.

NSA w wyroku z dnia 17 grudnia 2018 r. postanowił wskazać Starostę Powiatu jako organ właściwy w sprawie.

Kto zatem jest właściwy do wydania decyzji o skierowaniu (przeniesieniu) do DPS w L.P.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?