Kto jest właściwy do nałożenia kary za zniszczenie oraz usunięcie drzewa z terenu będącego własnością gminy, wpisanego do... - OpenLEX

Kto jest właściwy do nałożenia kary za zniszczenie oraz usunięcie drzewa z terenu będącego własnością gminy, wpisanego do rejestru zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do gminy wpłynęła informacja o nielegalnej wycince oraz zniszczeniu drzew od użytkującego grunt gminny. Sprawca nie jest znany.

Czy sprawę należy przekierować na policję i do konserwatora zabytków, czy do starosty?

Kto jest właściwy do nałożenia kary za zniszczenie oraz usunięcie drzewa z terenu będącego własnością gminy, wpisanego do rejestru zabytków?

Kto powinien prowadzić to postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX