Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 sierpnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Kto jest wierzycielem obowiązku nauki gmina czy szkoła w przypadku, gdy 17 letni uczeń nadal uczęszcza do klasy II gimnazjum?

Obecnie nie uczęszcza on do szkoły, (posiada kuratora sądowego). Dyrektor gimnazjum wystąpił do organu prowadzącego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej na podstawie art. 117, 120 i 121 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) - dalej u.p.e.a., nie składając kserokopii upomnienia i dowodu doręczenia oraz bez wskazania środka egzekucyjnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację