Kto jest upoważniony do składania rozliczeń z otrzymanej dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest upoważniony do składania rozliczeń z otrzymanej dotacji? Zgodnie z uchwałą w sprawie udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej osoba prowadząca szkołę niepubliczną składa stosowne rozliczenie. Do chwili obecnej sprawozdania były podpisywane przez osobę prowadzącą szkołę, natomiast w miesiącu maju wpłynęło rozliczenie dotacji za okres od stycznia do kwietnia, które zostało podpisane w następujący sposób "z up. podpis nieczytelny".

Czy w tej sytuacji powinniśmy się zwrócić do organu prowadzącego o przedstawienie stosownego upoważnienia dla osoby podpisującej takie rozliczenie?

Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX