Kto jest strażakiem ratownikiem uprawnionym do ekwiwalentu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy członek OSP, który ukończył szkolenie strażaków ratowników OSP część I w czerwcu 2015 roku jest strażakiem ratownikiem w rozumieniu art. 8 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych? Czy w związku z powyższym przysługuje mu prawo do ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz co istotne za udział w nowym szkoleniu podstawowym, które ukończył na nowych zasadach w w 2022 roku?

Oczywiście strażak posiada aktualne badania lekarskie, ma ukończone 18 lat, posiada przeszkolenie bhp oraz jest ubezpieczony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX