Kto jest podatnikiem podatku rolnego od gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej, która oddała go w użyczenie gminie? - OpenLEX

Kto jest podatnikiem podatku rolnego od gruntu stanowiącego własność osoby fizycznej, która oddała go w użyczenie gminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ustalić podatnika podatku rolnego w opisanej sytuacji?

Gmina zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia, w której to gmina bierze w używanie część działki rolnej sklasyfikowanej w EGiB jako Br-RIVa, której właścicielem jest osoba fizyczna. Kto w przedstawionej sytuacji będzie podatnikiem za użyczony grunt: Gmina jako dzierżawca? Z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy podatku rolnego nie dotyczy Gmin, to i tak nie będzie ona składała deklaracji na podatek rolny? Czy nadal podatek rolny będzie opłacała osoba fizyczna - właściciel gruntu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX