Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do odcinka sieci kanalizacyjnej oddanej w administrowanie spółce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wniosła aportem do spółki z o.o. zajmującej się odprowadzeniem ścieków udział w postaci sieci kanalizacyjnej. W 2012 r. został zakończony kolejny etap kanalizacji, na którym od listopada 2012 r. spółka prowadzi działalność. Gmina w lutym bieżącego roku oddała sieć w administrowanie spółce. W związku z tym, że do wykonania tego odcinka kanalizacji przeznaczone były fundusze unijne, gmina przez 5 lat nie może wnieść aportem przedmiotowej kanalizacji do spółki. Z treści umowy wynika, że spółka administruje siecią kanalizacyjną we własnym imieniu.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do odcinka sieci kanalizacyjnej oddanej w administrowanie spółce?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access