Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości PKP S.A. czy PKP PLK w sytuacji opisanej w pytaniu? - OpenLEX

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości PKP S.A. czy PKP PLK w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości PKP S.A. czy PKP PLK?

Według ewidencji Starosty właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym PKP S.A. PKP podpisało umowę z PKP PLK S.A. na oddanie do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi. W ww. umowie zapisano, że PKP PLK jest obowiązana do terminowego opłacania podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym. W związku z powyższym deklarację na podatek od nieruchomości składa PKP S.A. czy PKP PLK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX