Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, posiadający 5,26 ha gruntów, zmarł w maju 2019 roku. Od 2010 roku grunt ten dzierżawiła (umowa nie była zarejestrowana w EGiB) i opłacała z tego tytułu podatki Pani C. – osoba niespokrewniona z podatnikiem. Nie mogąc opłacić podatku za osobę nieżyjącą (decyzja nie została wystawiona), Pani C. w marcu br. złożyła oświadczenie o użytkowaniu części ww. gruntu (4,96 ha) i chęci opłacania z tego tytułu podatków, w związku z czym poprosiła o dopisanie do kartoteki zmarłego podatnika. Na podstawie powyższego oświadczenia została utworzona odrębna kartoteka na grunt o powierzchni 4,96 ha, gdzie podmiotem jest zmarły podatnik (na którego decyzja nie jest drukowana) oraz Pani C. jako dzierżawca (posiadacz samoistny) i została wydana decyzja. W kwietniu bieżącego roku na ten sam grunt (tym razem w całości 5,26 ha) złożyła podobne oświadczenie Pani W. – osoba spokrewniona z podatnikiem, z prośbą o dopisanie do kartoteki.

Czy w zaistniałej sytuacji poprawnym będzie dopisanie Pani W. do kartoteki (gdzie podatnikiem jest już Pani C) jako kolejnego posiadacza samoistnego i wydać decyzję tylko dla nowego podatnika, czy może dla obu Pań? Natomiast na pozostałą część gruntu (0,30 ha) dopisać Panią W. do kartoteki nieżyjącego podatnika i wydać Jej drugą decyzję? Czy inne rozwiązanie powinnam tu zastosować? Bardzo proszę o pomoc i odpowiedź jakie rozwiązanie będzie tu poprawne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?