Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Y, tj. pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, czy pracownik socjalny powinien dokonać czynności i udzielić odpowiedzi w sprawie: Gmina X - Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej jako organ właściwy wierzyciela, zwróciła się do Gminy Y, jako organu właściwego dłużnika alimentacyjnego, zamieszkałego w gminie Y z prośbą o przeprowadzenie wywiadu oraz odebranie oświadczenia majątkowego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej i dochodowej ww. dłużnika, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

Powyższe informacje są niezbędne gminie X do rozpatrzenia podania ww. dłużnika o umorzenie zadłużenia wynikającego z wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych do alimentów. Dodatkowo gmina X powołuje się na podstawę prawną swojego wniosku, tj. art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z 07.09.2007  r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?