Kto jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego? - OpenLEX

Kto jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik alimentacyjny złożył wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego.

Dłużnik nie zamieszkuje na terenie naszej gminy. Matce osób uprawnionych zostały odebrane prawa rodzicielskie i również nie zamieszkuje na terenie naszej gminy.

Czy jesteśmy organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku, czy organ właściwy dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX