Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku skarpy bezpośrednio przylegającej do cieku wodnego, jeżeli właścicielem skarpy jest gmina, a właścicielem cieku jest Skarb Państwa, a nadzór nad ciekiem sprawują Wody Polskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku skarpy bezpośrednio przylegającej do cieku wodnego, jeżeli właścicielem skarpy jest gmina, a właścicielem cieku wodnego jest Skarb Państwa, a nadzór nad ciekiem wodnym sprawują Wody Polskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX