Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z przekazaniem kompetencji w zakresie gospodarowania wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, kto jest obecnie uprawniony do potwierdzania zgodności z oryginałem lub odpisów pozwoleń wodnoprawnych wydanych przed wejściem w życie przepisów ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod.?

Czy kopia lub odpis potwierdzona przez organ nieuprawniony ma ważność prawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?