Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z zapisami ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) - dalej u.z.u.u.c.p.g.:

Kto jest adresatem wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego – dla kompostowni odpadów zielonych będącej wcześniej RIPOK?

Pozwolenie do tej pory było wydawane przez Urząd Marszałkowski z uwagi na zapisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o., która z racji bycia RIPOK kierowała nas do marszałka.

Czy po zmianach zapisów ustawy wniosek o zmianę pozwolenia kierować do marszałka, który rozpatrzy wniosek lub ewentualnie przekieruje go do starostwa, czy też składać wniosek bezpośrednio do starostwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację