Kto jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie POL-on, czy będzie to Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki... - OpenLEX

Kto jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie POL-on, czy będzie to Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki czy może Ośrodek Przetwarzania Informacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie POL-on, czy będzie to Minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki czy może Ośrodek Przetwarzania Informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX