Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie jest wdrożony monitoring wizyjny. Monitoring wprowadzony był przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości i został wdrożony na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i RODO. Celem monitoringu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej stosuje środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, na terenach stanowiących własność gminy. Monitoringiem zajmują się pracownicy zatrudnieni w wydziale straży miejskiej (straż miejska nie jest tu odrębną jednostką, jest umiejscowiona w strukturze urzędu). Całość sprzętu należy do gminy, i kamery, i dyski do zapisywania obrazów z monitoringu itp.

Kto w takiej sytuacji jest administratorem danych osobowych? Czy oprócz gminy administratorem jest też komendant straży miejskiej (straż funkcjonuje jako jeden z wydziałów urzędu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?