Kto jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w uczelni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w uczelni? Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX