Kto jest administratorem danych dotyczących przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę wyodrębnia w swoim budżecie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Wnioski, z załącznikami, np. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, długotrwałym leczeniu składane są za pośrednictwem dyrektora szkoły (dołącza opinię) do wójta gminy. Wójt przekazuje wnioski do CUW, który to zajmuje się analizą, przygotowuje decyzje. Decyzje podpisuje Wójt. Dokumentacja osób pozostaje w CUW. CUW ma wpis w statucie, który mówi o tym, że zajmuje się pomocą zdrowotną dla nauczycieli. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO w art. 6 i art. 9 określa warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Kto w opisanej sytuacji jest administratorem danych, na jakiej zasadzie powierza innemu podmiotowi dane do przetwarzania, w tym dane wrażliwe oraz w jakiej formie należy odebrać zgodę (lub poinformować) wnioskodawcę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access