Kto i w jakim momencie powinien informować społecznego inspektora pracy o zdarzeniu wypadkowym? - OpenLEX

Kto i w jakim momencie powinien informować społecznego inspektora pracy o zdarzeniu wypadkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jakieś przepisy, a jeśli tak, to jakie, nakładają na pracodawcę obowiązek informowania Społecznego Inspektora Pracy o każdym zdarzeniu noszącym znamiona wypadku lub choroby, zanim jeszcze w przypadku wypadku pracodawca powoła zespół powypadkowy?

Czy też powinno to nastąpić w chwili powołania zespołu powypadkowego, w skład którego SIP wchodzi?

Zdarzenie miało miejsce w piątek popołudniu. Bezpośrednio po zdarzenie informacja o nim została wysłana przez brygadzistę do swojego przełożonego i służby BHP. Informacje o tym zdarzenie SIP dostał dopiero w poniedziałek. Czy słuszny jest jego zarzut, że taką informację powinien dostać równocześnie z kierownictwem?

Który moment jest momentem powołania zespołu powypadkowego - czy formalna decyzja pracodawcy, a jeżeli jest stały zespół to nie będzie formalnego powołania zespołu

Od koga taka informacja powinna trafić do SIP?

BHP jest częścią zespołu powypadkowego ale i częścią kadry zarządzającej i dostaje tą informacje niezwłocznie od bezpośredniego przełożone poszkodowanego pracownika. Bezpośredni przełożony informuje o zdarzeniu noszącym znamiona wypadku kierownictwo, ale w jego intencji jest tylko przekazanie informacji o takim zdarzeniu i następnie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania.

Czy korzystając z art. 8 ust. 2 i realizując art. 4 tej ustawy z 24.06.1983 o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 567), złożenie do pracodawcy prośby o informowanie SIP o wszelkich wydarzenie noszących znamiona wypadku obliguje pracodawcę do informowania go o tych wydarzeniach niezwłocznie i szybciej niż powołany zostanie zespół powypadkowy, czyli równocześnie z pierwszą informacją przesłaną przez przełożonego pracownika do kierownictwa firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX