Kto i na jakiej podstawie prawnej powinien poinformować o zmianie osoby wierzyciela? - OpenLEX

Kto i na jakiej podstawie prawnej powinien poinformować o zmianie osoby wierzyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2021 r.
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2019 r.

PYTANIE

W styczniu 2018 r. zarządca sądowy prowadzący postępowanie sanacyjne złożył sędziemu - komisarzowi spis wierzytelności. W maju 2018 r. wierzyciel zbył swoją wierzytelność na rzecz podmiotu trzeciego. W styczniu 2019 r. zarządca sądowy uzupełnił spis wierzytelności. Nie uwzględnił w nim nabywcy wierzytelności, ponieważ nie wiedział o zmianie osoby wierzyciela. Na marzec 2019 r. jest wyznaczone głosowanie nad układem.

1. Kto, kogo (sąd/zarządcę) i na jakiej podstawie prawnej powinien poinformować o zmianie osoby wierzyciela?

2. Jakie czynności powinien podjąć nabywca wierzytelności, w przypadku gdy zbywca - wierzyciel pierwotny- zaniechał poinformowania sądu/zarządu o zmianie osoby wierzyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX