Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel lasu (osoba fizyczna) wyciął trzy drzewa bez stosownego zezwolenia. W trakcie oględzin przeprowadzonych na tę okoliczność stwierdzono, że drzewa zostały uprzątnięte, a karpy po ich wycięciu wykarczowane. Nie ma więc możliwości oszacowania drewna.

Kto i na jakiej podstawie powinien ustalić wymiary wyciętych drzew w celu naliczenia wartości drewna?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – dalej k.w., w przypadku nielegalnej wycinki drzew z lasu następuje przepadek drewna.

Jakie działania powinien podjąć starosta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?