Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami ustawy KN w przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. W Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym mamy sytuację, w której dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem. Kto w takim przypadku dokonuje oceny pracy wicedyrektora sprawującego w tej placówce nadzór pedagogiczny? W Ośrodku nie ma innego stanowiska kierowniczego oprócz dyrektora i wicedyrektora. Planowany termin dokonania oceny pracy wicedyrektora- grudzień 2018

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację