Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prezes zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie fundacji (jednocześnie pozostając nadal jednym z jej fundatorów). Obecnie funkcję tę przejęła osoba, która wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa. Teraz w zarządzie jest tylko prezes. Do zadań zarządu należy zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników fundacji.

Czy fundator na podstawie pełnomocnictwa może zawierać i rozwiązywać umowy o pracę z pracownikami fundacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?