Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy umowę o dofinansowanie projektu w ramach EFS na dzienny dom pobytu, podpisaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu gminy przez dyrektora MOPS i którego realizatorem jest MOPS zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Kto będzie zamawiającym i będzie odpowiedzialnym za zamówienia zgodnie z p.z.p. i wytycznymi?

Czy jeżeli będzie to gmina, to może powierzyć realizację projektu MOPS na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?