Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sześć jednoosobowych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców), jako konsorcjum występuje do przetargu energetycznego. Z umowy konsorcjum wynika, że konsorcjum to jest reprezentowane przez jednego przedsiębiorcę. Przedsiębiorca ten wystąpił do Banku o udzielenie gwarancji bankowej.

Kto będzie stroną gwarancji bankowej?

Z którym przedsiębiorcą i czy ze wszystkimi z nich Bank powinien zawrzeć umowę gwarancji, aby była ona ważna w świetle obowiązujących przepisów?

Czy zawierając sześć umów gwarancji bankowych z każdym z przedsiębiorców z osobna, należy wysokość gwarancji określić w wysokości 1/6 dla każdego podmiotu tworzącego gwarancje?

Czy ewentualna zawiązana spółka cywilna podmiotów gospodarczych tworzących konsorcjum, która otrzyma gwarancje może zostać rozwiązana po wygraniu przetargu przez konsorcjum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?