Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot (osoba prawna) zawarł umowę ramową na leasing swojej floty. W ramach tej umowy zamawia samochody, które następnie przekazywane są pracownikom do użytkowania w okresie zatrudnienia. W celu zamówienia samochodu (później obsługi takiej umowy szczegółowej) przekazywane są do leasingu dane osobowe użytkowników tych pojazdów. Kto będzie w tej relacji podmiotem przetwarzającym?

Wydaje się, że ADO będzie firma, która zawarła umowę ramową leasingu z leasingodawcą, gdyż to ona decyduje po pierwsze o tym, że korzysta z floty samochodowej, a po drugie przekazuje dane pracowników do firmy leasingowej celem zawarcia konkretnej umowy na konkretny samochód. Samochód taki przekazywany jest następnie upoważnionemu pracownikowi. Z drugiej jednak strony, to firma leasingowa ustala zakres danych osobowych niezbędnych w celu realizacji umowy leasingu oraz te dane przetwarza.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację