Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto zgodnie z RODO będzie administratorem danych w przypadku, kiedy dany rodzaj postępowania (całość procedury, od przyjęcia wniosku po archiwizację) w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) prowadzi jednostka organizacyjna gminy obsługująca szkoły, a wójt/burmistrz decyduje jedynie o przyznaniu i wysokości pomocy oraz podpisuje decyzję w tej sprawie? Czy jednostka obsługująca szkoły jest podmiotem przetwarzającym, a jeżeli tak, to czy powinna być określona jako odbiorca danych i podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych z gminą? Czy może jest współadministratorem wraz z gminą? Jeżeli tak, to w jakim zakresie administratorem danych będzie gmina, której pracownicy nie są zaangażowani w prowadzoną sprawę? Decyzje o przyznaniu pomocy podejmuje wójt/burmistrz na podstawie dokumentów przygotowanych przez jednostkę obsługującą szkoły.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?