Kontrola gospodarki finansowej SP ZOZ

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2008 r.

PYTANIE

1.

Czy na podstawie art. 187 ustawy o finansach publicznych, inspektor ds. kontroli finansowej wydziału finansowo-budżetowego starostwa powiatowego może przeprowadzić kontrolę w SP ZOZ (powiat jest organem założycielskim SP ZOZ)?

2.

Czy istnieje przepis uprawniający wyżej wymienionego inspektora do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w SP ZOZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX