Komu wystawić PIT-11 po zmarłym pracowniku, jeśli świadczenia wypłacone są osobie trzeciej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica szpitala zmarła. Mąż i dwoje dorosłych dzieci są uprawnieni do odprawy pośmiertnej, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i niepodjęte wynagrodzenie. Osoby uprawnione sporządziły oświadczenie u notariusza, że wnoszą by szpital wynagrodzenie należne zmarłej żonie/matce przelał na konto siostry zmarłej nota bene byłego pracownika szpitala.

Komu wystawić PIT, czy uprawnionym członkom rodziny, czy siostrze zmarłej, zgodnie z oświadczeniem uprawnionych osób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX