Komu wysłać decyzję wygaszającą decyzję przyznającą pomoc w formie zasiłku stałego, gdy nie jest znane miejsce pobytu strony, która opuściła schronisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 106a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej OPS wydał decyzję wygaszającą decyzję przyznającą pomoc w formie zasiłku stałego, gdyż nie było możliwości przeprowadzenia wywiadu kontrolnego z podopiecznym, nie zgłosił się do OPS, mimo wysłanego wezwania skutecznie doręczonego - odebranego przez kierownictwo lub personel schroniska, w którym jak podał w pierwszym wywiadzie podopieczny przebywał.

Z informacji uzyskanych mailowo od kierownictwa schroniska podopieczny od prawie roku nie przebywa u nich i nie znają jego miejsca pobytu.

Komu dostarczyć lub wysłać decyzję wygaszającą decyzję przyznającą pomoc w formie zasiłku stałego?

Czy zostawić w aktach?

Czy OPS ma zgłosić ten fakt Policji (zaginięcie osoby)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX