Komu wypłacić ustalone odszkodowanie, jeśli osoby wskazane w księdze wieczystej zmarły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 15 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta ustala odszkodowanie za nieruchomość przejętą na podstawie decyzji ZRID. W księdze wieczystej wpisane jest małżeństwo Kowalskich posiadające wspólność ustawową małżeńską. Pani Kowalska zmarła w 1996 r. i brak jest postanowienia spadkowego, natomiast Pan Kowalski zmarł w 2001 r. i na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku, spadek nabyła jego córka.

Komu wypłacić ustalone odszkodowanie i w jakim udziale?

Czy można przyjąć, że córka (spadkobierczyni Pan Kowalskiego) posiada 1/2 udziału i tyle jej wypłacić, a drugą połowę wpłacić do depozytu sądowego z uwagi na brak postępowania spadkowego po Pani Kowalskiej (czyli nieuregulowany stan oprawny)?

Czy uznać, iż cała nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX