Komu przyznać dodatek węglowy, gdy zostały złożone trzy wnioski o dodatek węglowy z jednego adresu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dom, wpłynęły 3 wnioski o dodatek węglowy, z adresu ul. (...) 9a, z tego jeden wniosek Pana X - gospodarstwo jednoosobowe, drugi wniosek Pan Y - gospodarstwo wieloosobowe i trzeci wniosek Pan Z - syn Pana Y, gospodarstwo jednoosobowe.

Z weryfikacji PESEL wynika, że Pan Y i Z są zameldowani na pobyt stały pod ww. adresem. Z deklaracji CEEB wynika, że złożona została przez właściciela. Nr budynku 9a, budynek wielorodzinny - liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku: 2, liczba lokali mieszkalnych – 2, zaś nie wykazano nr lokali mieszkalnych. W CEEB ww. właściciel złożył również na ten sam budynek - nr 9b, zawierającą takie same dane, jak pod nr 9a.

Ustalono, że w Starostwie na działce o nr (...) znajdują się 2 budynki mieszkalne bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych, natomiast w UG wynika, że na ww. działce znajduje się budynek mieszkalny nr 9 i budynek mieszkalny, który ma nadane numery: 9a i 9b, do którego prowadzą dwa wejścia, każde wejście posiada klatkę schodową, która prowadzi do dwóch lokali mieszkalnych: na parterze i na pierwszym piętrze.

Zarówno lokale mieszkalne na parterze, jak i na pierwszym piętrze służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, tj. do każdego z lokali przynależy odrębna kuchnia, pokoje oraz łazienka. W ww. budynku znajdują się dwa kotły na paliwo stałe, jeden z nich ogrzewa jeden lokal, natomiast drugi – kolejne trzy lokale. Z posiadanych informacji przez tutejszy OPS wynika, że dotychczas nikt z lokatorów budynku nie posługiwał się nr 9b.

Czy pierwszemu wnioskodawcy, tj. Panu X przyznać dodatek węglowy, a pozostałym wnioskodawcom pozostawić "bez rozpoznania"?

Czy wszystkim odmówić, ponieważ nie ma administracyjnie wydzielonych lokali mieszkalnych?

Czy zgromadzona dokumentacja, tj. wnioski trzech wnioskodawców, weryfikacja PESEL, odpowiedzi ze Starostwa i Urzędu Gminy, dotyczące budynków oraz dane UG, dotyczące odpadów komunalnych, są wystarczającą dokumentacją w prowadzonych sprawach, czy jeszcze powinniśmy coś zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX