Komu przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych, jeżeli wykonywanie transportu zostało powierzone specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówki oświatowej należy do gminy. Zgodnie z art. 39a ust. 6 pr. ośw. rodzic może powierzyć wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2. Czy takim podmiotem może być specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy? Jeśli specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będzie dowoził dzieci, czy zwrot kosztów będzie przysługiwał ośrodkowi, czy rodzicom?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access