Komu przysługuje prawo do informacji geologicznej jeśli przedsiębiorca przez 12 lat nie uzyskał koncesji? - OpenLEX

Komu przysługuje prawo do informacji geologicznej jeśli przedsiębiorca przez 12 lat nie uzyskał koncesji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca wystąpił o udzielenie koncesji do starosty. Przedłożył wniosek oraz załączył do tego wniosku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie informacji geologicznej złoża. Złoże zostało udokumentowane w 2010 r. i poprzedni przedsiębiorca nie uzyskał koncesji na wydobywanie kruszywa. W międzyczasie spółka, która dokumentowała złoże, została zlikwidowana. Nowy przedsiębiorca w roku 2022 wystąpił o koncesję.

Komu przysługuje prawo do informacji geologicznej, jeśli przedsiębiorca przez 12 lat nie uzyskał koncesji - Skarbowi Państwa czy przedsiębiorcy, który udokumentował złoże?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX