Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 12 września 2016 r. zmarła pracownica zakładu pracy pozostawiająca małoletnie dziecko w wieku 9 lat. Zdaniem pracodawcy będzie ono uprawnione do renty rodzinnej, zgodnie z prawem to dziecku przysługuje odprawa pośmiertna i inne prawa majątkowe po zmarłej matce jak część wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, trzynastka, grusza itd.

Komu fizycznie należy wypłacić te świadczenia?

Ojciec dziecka nie był mężem zmarłej, byli po rozwodzie. W 2015 r. zmarła do sądu rodzinnego skierowała pozew o pozbawianie ojca dziecka władzy rodzicielskiej, ze względu na jego chorobę psychiczną, jednakże do dzisiaj nie ma wyroku sądu w tej sprawie. W dniu 16 września 2016 r. do sądu skierowano także wniosek o powierzenie pieczy zastępczej siostrze zmarłej. Jeszcze nie ma w tej sprawie decyzji. Dziecko, o którym mowa obecnie mieszka z dziadkami.

Komu w tej sytuacji należy wypłacić świadczenia należne po zmarłej pracownicy, jeżeli uprawnione jest do nich nieletnie dziecko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?