Komu powinno zostać doręczone postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r. w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona (spółka jawna) ma ustanowionych dwóch pełnomocników ogólnych. Jednocześnie w sprawie podatku od nieruchomości, gdzie było prowadzone postępowanie podatkowe za rok 2017 strona ustanowiła pełnomocnika szczególnego którego zakres pełnomocnictwa jest szeroki a mianowicie w treści pełnomocnictwa jest wskazane, ze pełnomocnik reprezentuje stronę "w sprawach podatku od nieruchomości" (bez wskazania konkretnego roku, którego to dotyczy). Gmina zamierza wszcząć z urzędu postępowanie podatkowe w podatku od nieruchomości za 2018 r.

Komu ma doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania (stronie, pełnomocnikowi ogólnemu, pełnomocnikowi szczególnemu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX