Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komu organ architektoniczno budowlany, rozpatrujący wniosek o pozwolenie na budowę, powinien doręczyć zawiadomienie o wszczęciu postępowania i decyzję w sprawie pozwolenia na budowę, jeśli w stosunku do nieruchomości objętej wnioskiem została wydana decyzja o ograniczeniu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a w związku z art. 124 ust. 1, 2, 4-7 . z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami?

Czy w takim przypadku korespondencja pozostaje w aktach sprawy?

Czy należy poczynić kroki w celu ustalenia kuratora dla przedmiotowej nieruchomości?

Brak jest jakichkolwiek danych właściciela nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?