Komu należy wypłacić wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent i odprawę za zmarłego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2013 r.

PYTANIE

Pracownik zmarł kilka dni temu. Miał siostrę i trzyletnią córkę (z matką dziecka nie miał ślubu, jego rodzice zmarli).

Jak w tej sytuacji rozwiązać sprawę pensji, ekwiwalentu za kilka dni urlopu i odprawy pośmiertnej?

Ponadto, matka dziecka złożyła do komornika wniosek o wypłatę zasądzonych wcześniej alimentów. Firma otrzymała pismo w sprawie zajęcia komorniczego (alimenty bieżące) w dniu śmierci pracownika, a kilka dni później komornik umorzył egzekucję.

Czy należy wypłacić matce dziecka alimenty za bieżący miesiąc?

Komu wypłacić wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent i odprawę pośmiertną?

Czy należy czekać na wyrok sądu w sprawie ustanowienia opiekuna prawnego dziecka i spadkobiercy i wtedy wpłacić zgodnie z wyrokiem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access