Komu należy wykazać, że w wyniku wykonania robót ziemnych nastąpi polepszenie wartości użytkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy odpowiedzi na pytanie QA1064843 - Jakie wymogi prawne obowiązują w zakresie usunięcia górki o objętości ok. 500 m3 z terenu rolnego na działce o powierzchni kilkunastu hektarów?

W odpowiedzi było stwierdzenie "Trzeba będzie wykazać, że w wyniku wykonania opisanych robót ziemnych nastąpi polepszenie wartości użytkowej".

Komu, gdzie i kiedy należy to wykazać?

Jakie postępowanie administracyjne należy rozpocząć?

Górka będzie zlikwidowana i na tym miejscu nie planuje się żadnej inwestycji ani prowadzenia działalności. Budulec górki to piasek, który częściowo ma być wykorzystany do niwelacji własnego terenu i częściowo przekazany innej osobie prywatnej. Usunięcie górki nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych na własnym i sąsiednim terenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX