Komu należy przekazać kopie sporządzonych ISL i UPUL?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wykonał na własny koszt ISL oraz UPUL (który zatwierdził) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Wszystkie dokumentacje wykonane zostały w trzech egzemplarzach.

Komu należy przekazać dwie pozostałe kopie z każdego ISL i UPUL?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access