Kogo zamawiający zobowiązany jest powiadomić o unieważnieniu postępowania oraz gdzie powinien udostępnić informację o jego unieważnieniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 260 p.z.p. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Zamawiający udostępnia te informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Z kolei komentarz do p.z.p. w pkt 2 wskazuje zakres adresatów w zależności od trybów, z tym że nie ma tutaj trybu podstawowego p.z.p.

Czy mogę zastąpić zawiadomienie wykonawców o unieważnieniu postępowaniu informacją na stronie internetowej w powyższym zakresie? Czy jest to dopuszczalne?

W końcu, jak wskazuje art. 260, zamawiający zawiadamia wykonawców równocześnie, a taka informacja zamieszczona bezpośrednio na stronie bez uprzedniego zawiadamiania wykonawców wpisuje się w formułę "równocześnie".

Czy muszę jednak wysłać do nich osobno zawiadomienie o powyższej treści i dopiero po poinformowaniu ich zamieścić na stronie internetowej? Zgodnie z art. 262 p.z.p. zamawiający w przypadku unieważnienia postępowania winien niezwłocznie zawiadomić wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania.

W jaki sposób powinienem zawiadomić o wszczęciu kolejnego postępowania? Osobno każdego z wykonawców oddzielnym pismem, czy wystarczy zamieszczenie na stronie internetowej, czy taką informację powinienem zamieścić na nowo wszczętym postępowaniu na swojej platformie, czy na tym postępowaniu, które zostało unieważnione?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX