Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjent rzeczywisty - udziałowcem polskiej spółki z o.o. jest spółka GmbH (1), której udziałowcem jest inna spółka Gmbh (2), której udziałowcami są osoby fizyczne, z których żadna nie posiada więcej niż 25% udziałów ani praw głosu. W związku z tym, czy jako beneficjenta rzeczywistego należy wskazać jedynego członka zarządu spółki polskiej, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki GmbH (1)? Jak udokumentować brak udziałowców powyżej 25% - jedynie odpisy niemieckich rejestrów handlowych (nie widać osób fizycznych i ich udziałów), czy również jakieś dodatkowe oświadczenie, jesli tak, to której ze spółek GmbH (1) czy (2)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?